Výsledky hlasování do školské rady

26.06.2024 | Novinky

Volby pro volební období 2024/25 až 2027/28 se uskutečnily ve dnech 24. 6. 2024 – 25. 6. 2024 a proběhly způsobem umožňujícím dálkovým přístup – prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.

Pořadí kandidátů je uvedeno v abecedním pořadí podle příjmení. Zákonní zástupci žáka volili libovolně vybrané 2 kandidáty. Pedagogičtí pracovníci volili libovolně vybrané 2 kandidáty.

Zvolení kandidáti – zákonní zástupci žáků:
• Barešová Pavla
• Trojáková Monika

Zvolení kandidáti – pedagogičtí pracovníci:
• Mgr. Fečová Veronika
• PaedDr. Hošková Zdena

 

Protokol o průběhu a výsledku hlasování do školské rady