Základní škola U Kostela » O škole » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.


Personální složení ŠPP:

Mgr. Eva Pallová
vedoucí školního poradenského pracoviště a metodička prevence

konzultační hodiny:               středa:                14:45 – 15:45 (pracoviště Kostelní nám.)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 epallova@zsukostela.cz

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
výchovná poradkyně

konzultační hodiny:               úterý:                 14:30 – 15:30   (pracoviště Čs. armády)
středa:               7:00 – 7:45       (pracoviště Čs. armády)
čtvrtek:               13:30 – 15:00   (pracoviště Kostelní nám.)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 alice.medrikova@zskrizovatka.cz

 

Mgr. Veronika Fečová
metodička prevence pro pracoviště Čs. armády

konzultační hodiny:               pondělí:                14:00 – 15:00 (pracoviště Čs. armády)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 veronika.fecova@zskrizovatka.cz

 

Mgr. Zdenka Šafaříková
kariérová poradkyně a ředitelka školy

konzultační hodiny:               středa:                 10:00 – 11:00 (pracoviště Kostelní nám.)
čtvrtek:                14:00 – 15:00 (pracoviště Čs. armády)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

 

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Zajištění péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. Řešení problémů spojených se školní docházkou zahrnujících neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví
 4. Profesní orientace žáků – kariérové poradenství
 5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování
 6. Podpora práce asistentek pedagoga a spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga

 

Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy
 2. Metodická podpora asistentek pedagoga a udržení efektivní vzájemné spolupráce mezi asistentkami pedagoga a pedagogy
 3. Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem
 4. Sjednocení služeb poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu
 5. Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání
 6. Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol v letech 2020 a 2021 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce


S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).
 • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.
 • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.
 • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.
 • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.
 • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.
 • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.
 • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.
i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.