Základní škola U Kostela » O škole » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.


Personální složení ŠPP:

Mgr. Eva Pallová
vedoucí školního poradenského pracoviště a školní metodička prevence
kontakt: epallova@zsukostela.cz

Mgr. Zdenka Šafaříková
kariérová poradkyně a ředitelka školy
kontakt: zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
výchovná poradkyně, školní psycholog
kontakt: alice.medrikova@zskrizovatka.cz
konzultační hodiny:  čtvrtek 7:30 – 8:45 (po předchozí domluvě je možný i jiný termín)

Mgr. Veronika Fečová
metodička prevence
kontakt: veronika.fecova@zskrizovatka.cz

 

Etický kodex pracovníků ŠPP

  • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).
  • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.
  • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.
  • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.
  • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.
  • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.
  • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.
  • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.
  • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.

 

Minimální preventivní program
Plán práce ŠPP 2023-2024

i

Blog

Novinky & oznámení

Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda 2023

Během měsíce října proběhla na naší škole nominační kola Logické olympiády. Zúčastnilo se jich celkem 53 žáků. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A2 pro 2. třídy, A pro 3. až 5. třídy základních škol a B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících...

Pohybovky na naší škole

Pohybovky na naší škole

Každé úterý a čtvrtek odpoledne přichází na naši školu trenéři Slovanu. Děti se jich nemohou dočkat. Trenéři pro ně mají nachystanou vždy spoustu pohybových aktivit, při kterých si děti osvojují základní principy a pravidla sportovních her. Radostné úsměvy dětí a...