Základní škola U Kostela » Družina » Týdenní plán práce oddělení 3

Týdenní plán práce oddělení 3

Den: 20. 3. 2023
OČ: Stolní hry, omalovánky
  Oběd
ZČ: Příprava výrobků pro děti k zápisu do 1. třídy
  Pohybové hry na čerstvém vzduchu
RČ: Hry u tabule a na koberci

 

Den: 21. 3. 2023
OČ: Konstrukční hry
  Oběd
ZČ: Den lesů, význam přírody
RČ: Pohybové hry v parku
                Četba z pohádkových knížek, volné hry

 

Den: 22. 3. 2023
OČ: Osobní hygiena
  Oběd
ZČ: Dramatizace pohádky O kůzlátkách
  Pohybové hry, průlezky
RČ: Relaxační hry, volné čtení

 

Den: 23. 3. 2023
OČ: Kreslení na tabuli, kvízy
  Oběd
ZČ: Vycházka k rybníčkům, práce s výrobky k zápisu
  Pobyt na zámecké zahradě
RČ: Relaxace, omalovánky, individuální činnost

 

Den: 24. 3. 2023
OČ: Volné hry, vystřihovánky, hry na koberci
  Oběd
ZČ: Sportovní kroužek, posilovací cviky
  Pohybové hry, kočka a myš
RČ: Individuální činnost, konstrukční hry

 

– odpočinková činnost, – zájmová činnost, PNV – příprava na vyučování, – relaxační činnost, RD – ranní družina

i

Blog

Novinky & oznámení

Postup do okresního kola recitační soutěže

Postup do okresního kola recitační soutěže

V 1.A slavíme velký úspěch Rozárky Trojákové v oblastním kole soutěže dětských recitátorů. Rozárka postoupila do okresního kola, kde bude reprezentovat naši školu. Okresní kolo proběhne ve Svitavách, dne 27.3.2023 a my budeme naší recitátorce držet...

Návštěva dětí z MŠ Tyršova

Návštěva dětí z MŠ Tyršova

V pátek 17.2. za námi přišli na návštěvu předškoláčci z MŠ Tyršova. Naši prvňáčci je seznámili s beeboty, naučili je roboty programovat a uspořádali závody. V čase masopustu si děti...