Základní škola U Kostela » O škole » Výchovný poradce a školní psycholog

Výchovný poradce a školní psycholog

Výchovný poradce : Mgr. et Mgr. Alice Medříková

konzultační hodiny:         čtvrtek 7:30 – 7:45 (po předchozí domluvě je možný i jiný termín)
kontakt:                                alice.medrikova@zskrizovatka.czZajišťuje:

 • Koordinaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Komunikaci a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem)
 • Koordinaci poradenských služeb ve škole
 • Organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Organizaci péče o mimořádně nadané žáky
 • Řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

Užitečné odkazy:

 • PPP a SPC Ústi nad Orlicí – nyní sdružuje všechny pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra okresu Svitavy (pppuo.cz)
  • Pro objednání Vašeho syna/dcery do PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY (= PPP) volejte na telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480 (elokované pracoviště Svitavy, Riegrova 2063) nebo je kontaktujte e-mailem na: info-svitavy@pppuo.cz. Pokud máte zájem o vyšetření přímo v Moravské Třebové, je nutné to sdělit.
  • Pro objednání Vašeho syna/dcery do SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (= SPC) volejte na telefonní číslo 602 473 793 nebo 775 575 480. V případě potřeby objednání kontrolního vyšetření vyplňte formulář a odešlete ho buď poštou na adresu PPP a SPC Ústí nad Orlicí, Riegerova  2063, Svitavy 568 02, nebo e-mailem na: spc@pppuo.cz.
  • Na vyšetření do PPP i SPC potřebujete vyplněný „Snímek školy a dosud realizovaná opatření“. Tento dokument Vám na zpracuje a připraví výchovná poradkyně ve spolupráci s třídní učitelkou/třídním učitelem. Pokud o něj nezažádáte minimálně 1 týden před vyšetřením, nelze zaručit, že bude včas nachystaný.
 • PSYCHOLOG
  • Školní psycholog, Mgr. et Mgr. Alice Medříková působí přímo na naší škole. Lze ji kontaktovat e-mailem: alice.medrikova@zskrizovatka.cz, telefonicky přes kancelář školy nebo přímo osobně ve škole.
  • Psycholog působí v rámci PPP a SPC Ústí nad Orlicí (viz výše), pppuo.cz, kontakt: 461 532 486, 775 575 480, info-svitavy@pppuo.cz
  • Lenka Šíp Slámová, Ph.D. – klinický psycholog, Komenského 1662/50A, Moravská Třebová, kontakt: 774 882 608, lenka.canis@seznam.cz
  • Ambulance klinické psychologie pro děti a dorost – Mgr. Libor Troneček, Dimitrovova 799, Svitavy, kontakt: 461 531 531
  • Psychologická ambulance pro děti a dospělé – Mgr. Anna Konopáčová, psycholog-svitavy.cz, Dimitrovova 799, Svitavy, kontakt: 736 633 488, konopacova@atlas.cz

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Krásný den všem, výsledky hlasování o novou školní kolekci oblečení jsou následující: Motiv č. 1 – 11 hlasů Motiv č. 2 – 25 hlasů Motiv č. 3 – 91 hlasů Vítězem je tedy kolekce s motivem číslo 3 (viz výše). E-shop pro možnost objednání oblečení bude spuštěn od 4. 10. –...

Týden bez odpadu

V rámci Týdne bez odpadu vyhlašujeme sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Kde: v budově Kostelní náměstí, kabinet chemie (přízemí) Kdy: říjen až květen, v pondělí a středa o velké přestávce Jak odevzdáváme: nejlépe v papírovém sáčku s uvedeným jménem a třídou...

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 15.9.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i...