Základní škola U Kostela » O škole » Výchovný poradce, Metodik prevence

Výchovný poradce, Metodik prevence

Výchovný poradce : Mgr. et Mgr. Alice Medříková

konzultační hodiny:               úterý:              14:30 – 15:30  (pracoviště Čs. armády)
středa:            7:00 – 7:45
čtvrtek:            13:30 – 15:00  (pracoviště Kostelní nám.)
po předchozí domluvě je možný i jiný termínkontakt:                                  alice.medrikova@zskrizovatka.cz

 

Zajišťuje:

 • Koordinaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Komunikaci a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem)
 • Koordinaci poradenských služeb ve škole
 • Organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Organizaci péče o mimořádně nadané žáky
 • Řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

Užitečné odkazy:

 

 • PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (www.pppuo.cz)
  Elokované pracoviště Svitavy, Riegrova 2063 (info-svitavy@pppuo.cz)
  Pro objednání Vašeho syna/dcery volejte na telefonní číslo (administrativní pracovnice T. Nečasová): 461 532 486, 775 575 480
  Pokud máte zájem o vyšetření přímo v Moravské Třebové, je nutné to sdělit.
  Na vyšetření poradny potřebujete vyplněný „Snímek školy a dosud realizovaná opatření“. Tento dokument Vám na zpracuje a připraví výchovná poradkyně ve spolupráci s třídní učitelkou/třídním učitelem. Pokud o něj nezažádáte minimálně 1 týden před vyšetřením, nelze zaručit, že bude včas nachystaný.
   
 • SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (www.specmt.com)
  SPC Moravská Třebová (Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ), Komenského 26, kontakt: 461 310 467, 601 332 221, kancelar@specmt.com
 • LOGOPEDIE (www.logopediepv.cz)
  Klinická logopedie – Mgr. Markéta Dufková, Mgr. et Mgr. Anna Paděrová
  Svitavská 325/36, Moravská Třebová
  Kontakt: 461 352 294, 607 586 640 (Mgr. Dufková), 733 646 478 (Mgr. et Mgr. Paděrová)
 • PSYCHOLOG
  • Psycholog působí v rámci Pedagogicko-psychologické poradny (viz výše), kontakt: 461 532 486, 775 575 480, info-svitavy@pppuo.cz
  • Mgr. et Mgr. Tereza Tempírová – pracuje v rámci SPC Moravská Třebová (Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ), kontakt: 461 310 467, 601 332 221, kancelar@specmt.com
  • PhDr. Lenka Slámová, Ph.D. – klinický psycholog, Komenského 1662/50A, Moravská Třebová, kontakt: 774 882 608
  • Mgr. David Schejbal – Nemocnice Svitavy, Psychologická ambulance pro děti a dorost, Kollárova 22, kontakt: 461 569 470, david.schejbal@nempk.cz
 

Metodik prevence : Mgr.Eva Pallováepallova@zsukostela.cz

Konzultační hodiny: každé pondělí   13:30 – 15:30 hodin, II. patro, kabinet ČJ

 

Kontakty

 • Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, pracoviště Moravská Třebová,
  Svitavská 7 (změna adresy) :
  PhDr. Marcela Hrazdírová, tel. 775 575 483
 • Dětský diagnostický ústav, Říčařova 272, Hradec Králové, tel. 495 211 800
 • Středisko výchovné péče Pyramida, Sokolovská 146, Pardubice, tel. 466 680 338
 • Sdružení Společně k bezpečí : Mgr. Michaela Veselá, tel. 604 554 231
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Nemáš tušení, co budeš dnes odpoledne podnikat? Nechce se Ti courat po městě a chceš se potkat s partou dalších lidí? Zamiř do Nízkoprahového klubu.
Jsme tu pro Tebe každý všední den od 13:00 do 18:00.

 

Nízkoprahový klub, Komenského 371/46 (prostory bývalé veteriny)
KONTAKTY : 725 294 512, www.osbonanza.cz
Co od nás můžeš čekat?
– povídání či oddych – jak budeš chtít Ty
– prostor pro Tvoje nápady, názory, zkušenosti
– pomoc a podpora s tím, v čem si nevíš rady
– hry, akce
Občanské sdružení  BONANZA nabízí socioterapeutické dílny spojené s výukou jízdy na koních. Přihlášení žáci se scházejí  každou sobotu ve středisku Vendolí.

Bližší informace na tel. 608 218 847.

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Postup do okresního kola recitační soutěže

Postup do okresního kola recitační soutěže

V 1.A slavíme velký úspěch Rozárky Trojákové v oblastním kole soutěže dětských recitátorů. Rozárka postoupila do okresního kola, kde bude reprezentovat naši školu. Okresní kolo proběhne ve Svitavách, dne 27.3.2023 a my budeme naší recitátorce držet...

Návštěva dětí z MŠ Tyršova

Návštěva dětí z MŠ Tyršova

V pátek 17.2. za námi přišli na návštěvu předškoláčci z MŠ Tyršova. Naši prvňáčci je seznámili s beeboty, naučili je roboty programovat a uspořádali závody. V čase masopustu si děti...