Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Omlouvání – způsob, náležitosti

Omlouvání – způsob, náležitosti

Zákonný zástupce je povinen:

1. Zákonný zástupce žáka je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to:

jinak tyto hodiny nebudou omluveny.

   
2. Po ukončení nepřítomnosti žáka ve vyučování omluví zákonný zástupce žáka nepřítomnost žáka ve vyučování třídnímu učiteli písemnou omluvenku v omluvném listě, a to tak, aby písemnou omluvenku žák předložil třídnímu učiteli do 2 dnů po návratu žáka do školy. Pokud nebude absence omluvena nejpozději do 2 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, jsou tyto hodiny neomluvené, i když je splněn bod 4. 2. 1. Důvod nepřítomnosti podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka, uvede přesný důvod absence, blíže nespecifikované rodinné důvody nejsou důvodem pro omluvení žáka, tyto hodiny nebudou omluveny.
 
3. V odůvodněných případech může škola ověřit žákovu absenci či návštěvu lékaře telefonicky u příslušného lékaře ověřit.
 
4. Pojme-li třídní učitel podezření na zanedbávání školní docházky, informuje o této skutečnosti ředitelku školy. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole. Neomluvená absence, resp. záškoláctví, může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle §31 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte spolupracuje škola s orgánem sociálně – právní ochrany dětí.
 
5. Při předem známé absenci (rekreace, lékařské ošetření…) informuje zákonný zástupce třídního učitele o nepřítomnosti předem – emailem, telefonicky, v omluvném listu.

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h