Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Omlouvání – způsob, náležitosti

Omlouvání – způsob, náležitosti

Zákonný zástupce je povinen:

1. Zákonný zástupce žáka je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to:

jinak tyto hodiny nebudou omluveny.

   
2. Po ukončení nepřítomnosti žáka ve vyučování omluví zákonný zástupce žáka nepřítomnost žáka ve vyučování třídnímu učiteli písemnou omluvenku v omluvném listě, a to tak, aby písemnou omluvenku žák předložil třídnímu učiteli do 2 dnů po návratu žáka do školy. Pokud nebude absence omluvena nejpozději do 2 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, jsou tyto hodiny neomluvené, i když je splněn bod 4. 2. 1. Důvod nepřítomnosti podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka, uvede přesný důvod absence, blíže nespecifikované rodinné důvody nejsou důvodem pro omluvení žáka, tyto hodiny nebudou omluveny.
 
3. V odůvodněných případech může škola ověřit žákovu absenci či návštěvu lékaře telefonicky u příslušného lékaře ověřit.
 
4. Pojme-li třídní učitel podezření na zanedbávání školní docházky, informuje o této skutečnosti ředitelku školy. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole. Neomluvená absence, resp. záškoláctví, může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle §31 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte spolupracuje škola s orgánem sociálně – právní ochrany dětí.
 
5. Při předem známé absenci (rekreace, lékařské ošetření…) informuje zákonný zástupce třídního učitele o nepřítomnosti předem – emailem, telefonicky, v omluvném listu.

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.