Základní škola U Kostela » Družina » Celoroční plán práce

Celoroční plán práce

Září

Zahájení škol. roku – BOZP a ŠD, Vnitřní řád ŠD, příchody a odchody ze ŠD, dodržování hygieny.
Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a domů, bezpečnost.
Míčové a pohybové hry – seznamovací hry vybíjená, fotbal.
Výtvarná činnost – místa v našem městě, cesta do školy.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.

Říjen

Příroda a mysledujeme proměny přírody a malujeme je, učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou, vytváříme koláž z listí, vyrábíme draka a ježka, sběr přírodnin, chování v přírodě.
Halloween – strašidelné pohádky, dlabání dýni.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.
Akce: ovocná slavnost ve školní družině

Listopad

Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.
Příroda se ukládá k zimnímu spánku – besedujeme, prohlížíme encyklopedii zvířat.
Četba z knihy, dramatizace příběhu.
Akce: drakiáda na školním hřišti

Prosinec

Čas adventní   – vyprávíme si o smyslu adventní doby, vyrábíme Mikuláše a čerty, čteme vánoční pohádky.
Kouzelný čas vánoční, besedujeme o vánočních zvycích, zpíváme koledy.
Akce: vůně Vánoc

Leden

Zimní radovánky – stavby ze sněhu, sáňkování, zimní sporty, historie, současnost, malujeme na sníh.
Četba z knihy – učíme se rozpoznávat známe pohádkové dvojice, pantomima.
Akce: zimní sportovní soutěže

Únor

Zimní radovánky – sáňkujeme a bobujeme, vytváříme stavby ze sněhu.
Pokusy s vodou a mrazem – malujeme na sníh, vyrábíme ledové mandaly.
Četba z knihy – výtvarné ztvárnění příběhu.
Akce: masopust

Březen

Vítáme jaro – pozorujeme změny v přírodě, vyprávíme si o nich, malujeme jarní květiny.
Jarní výzdoba školy- výrobky s jarní tématikou.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně – učíme se pravidla fair – play.
Četba z knihy – Využít svátek Březen – měsíc knihy a internetu k motivaci dětí, seznámit se s výrobou papíru.
Akce: Měsíc knihy

Duben

Pozorujeme drobné živočichy – na vycházkách pozorujeme a určujeme druhy brouků, motýlů a hmyzu.
Velikonoce – povídáme si o velikonočních zvycích, malujeme a zdobíme kraslice, vyrábíme jednoduché dekorace.
Čarodějnice – kreslíme a vyrábíme ze zbytkového materiálu, vaříme lektvar, provádíme jednoduché pokusy.
Aktivní odpočinek – rekreujeme se na školním hřišti, soutěžíme ve štafetách s míčem, učíme se školku se švihadlem.
Akce: Velikonoční svátky

Květen

Den matek – vyrábíme drobné dárky a přáníčka.
Rozkvetlá louka – povídáme si o významu rostlin (chráněné, léčivé), určujeme květiny v encyklopedii a v atlase rostlin – malujeme je a skládáme z papíru.
Sportujeme – seznamujeme se s pravidly míčových her, hrajeme vybíjenou a fotbal.
Akce: Den matek

Červen 

Nenudíme se   – luštíme rébusy, osmisměrky, sudoku, připravujeme drobné soutěže.
Pobyt venku    – hrajeme si ve skupině i individuálně, malujeme křídou na školní hřiště/ školní dvůr, navštěvujeme cyklostezku.
Těšíme se na prázdniny – povídáme si o tom, co nás čeká v létě, hodnotíme školní rok.
Četba z knihy – volné převyprávění děje dětmi, písně o zvířátkách z pohádky.
Výtvarná činnostzvířata u vody (u rybníka, v moři), přání ke dni otců.
Akce: MDD – oslavujeme hrami a soutěžemi

i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.