Základní škola U Kostela » Družina » Celoroční plán práce

Celoroční plán práce

Z Á Ř Í

Činnosti zájmové
 • Poznáváme ŠD
 • Jaké bylo léto a prázdniny?
 • Seznamujeme se
 • Kdo jsem já?
 • Společná tvorba pravidel
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Čtení knihy
 • Míčové a pohybové hry
Jiné činnosti
 • Obeznámení s řádem ŠD, dodržování hygienických zásad
 • Mezinárodní den čokolády
 • Sv. Václav
 • Ovoce a my
Bezpečnost
 • Důsledné dodržování pravidel silničního provozu

 

Ř Í J E N

Činnosti zájmové
 • Sběr přírodního materiálu pro další činnost
 • Mezipředmětové vazby spojené s přírodou
 • Podzim ve verších
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Četba knihy
 • Relaxace a uvolnění těla
Jiné činnosti
 • Halloween
 • Mezinárodní den hudby
 • Den stromů
 • Den_samostatného československého státu
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD

 

L I S T O P A D

Činnosti zájmové
 • Výtvarná činnost
 • Pohybové hry
 • Zvířata a podzim
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Povídání o dušičkách a Halloweenu
 • Vycházky
Jiné činnosti
 • Drakiáda
 • Sv. Martin
 • Malá družinová poznávačka zvířat
 • Příprava všech oddělení na školní akademii
 • Den bez aut
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD

 

P R O S I N E C

Činnosti zájmové
 • Vánoční tvoření
 • Mikuláš
 • Význam adventní doby
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Četba vánočních příběhů
 • Poslech a zpěv koled
 • Vycházka vánočním městem
Jiné činnosti
 • Ukázky vánočních tradic
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD
 • –          Bezpečnost o vánočních prázdninách

 

L E D E N

Činnosti zájmové
 • Tři králové
 • Pokusy s vodou, ledem, sněhem
 • Zdraví a prevence
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Hrátky ve sněhu
 • Čtení knihy
 • Zimní sporty
 • Vzpomínky na Vánoce
Jiné činnosti
 • Soutěž v bobování
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD
 • Bezpečnost o pololetních prázdninách

 

Ú N O R

Činnosti zájmové
 • Rébusy, hádanky, kvízy
 • Výtvarná činnost – karneval
 • Péče o zvířata v zimě
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Četba z knihy
 • Tradice Masopustu
Jiné činnosti
 • Karneval
 • Vycházka do lesa
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD

 

B Ř E Z E N

Činnosti zájmové
 • Jarní a velikonoční tvoření
 • Mezinárodní den žen
 • Měsíc knihy
 • Jarní příroda
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Četba
 • Velikonoční tradice
Jiné činnosti
 • Světový den vody
 • Setí bylinek a jarních rostlin, starání se o ně
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD

 

D U B E N

Činnosti zájmové
 • Tvoření s tématem Dne Země
 • Čarodějnická dílna
 • Zvířata a jejich mláďata
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Zážitky z Velikonoc
 • Četba
 • Den Země – ekologie, jak se chovat k naší planetě
Jiné činnosti
 • Pálení čarodějnic
 • Den tance
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a všech činnostech v ŠD

 

K V Ě T E N

Činnosti zájmové
 • Rodina
 • Výroba májky
 • Význam rostlin (chráněné a léčivé)
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Četba venku
 • Delší vycházky po okolí
 • Sportujeme – seznamujeme se s pravidly míčových her
Jiné činnosti
 • Den včel – beseda s včelařem
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a pobytu na Knížecí louce

 

Č E R V E N

 Činnosti zájmové
 • Den dětí
 • Hry s vodou
 • Zvířata ze Zoo
 • Jak poslat pohled?
Činnosti odpočinkové a rekreační
 • Stopovaná
 • Četba
Jiné činnosti
 • Letní piknik
 • Společná vycházka na zmrzlinu
 • Závěrečný úklid, příprava na prázdniny
Bezpečnost
 • Bezpečnost v ŠD, při vycházkách a pobytu venku
 • Poučení o bezpečnosti během letních prázdnin

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Oznámení o konání voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V ZÁKLADNÍ ŠKOLEU KOSTELA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, SE SÍDLEM KOSTELNÍ NÁM. 21/2, MĚSTO, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NA OBDOBÍ 2024 - 2027 V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 v platném znění (školský zákon) a podle Volebního...

Sedmáci a baroko

Sedmáci a baroko

Slunečné květnové dny žáci sedmého ročníku využili k tomu, aby v rámci předmětu Region pod lupou zevrubně prozkoumali barokní památky Moravské Třebové. Se základní charakteristikou baroka se seznámili v hodinách dějepisu a v hodinách výtvarné výchovy se věnovali...

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

V úterý 14. 5. se osm pěvecky nadaných žáků naší školy zúčastnilo každoroční pěvecké soutěže Zpíváme pro radost. I přes velkou konkurenci ostatních škol nám prvňáčci vybojovali hned dvě místa. 1. místo s lidovou písní obsadil Matěj Sís, na 2. místě se umístila Sofie...