Základní škola U Kostela » Družina » Celoroční plán práce

Celoroční plán práce

Září

Zahájení škol. roku – BOZP a ŠD, Vnitřní řád ŠD, příchody a odchody ze ŠD, dodržování hygieny.
Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a domů, bezpečnost.
Míčové a pohybové hry – seznamovací hry vybíjená, fotbal.
Výtvarná činnost – místa v našem městě, cesta do školy.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.

Říjen

Příroda a mysledujeme proměny přírody a malujeme je, učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou, vytváříme koláž z listí, vyrábíme draka a ježka, sběr přírodnin, chování v přírodě.
Halloween – strašidelné pohádky, dlabání dýni.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.
Akce: ovocná slavnost ve školní družině

Listopad

Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně.
Příroda se ukládá k zimnímu spánku – besedujeme, prohlížíme encyklopedii zvířat.
Četba z knihy, dramatizace příběhu.
Akce: drakiáda na školním hřišti

Prosinec

Čas adventní   – vyprávíme si o smyslu adventní doby, vyrábíme Mikuláše a čerty, čteme vánoční pohádky.
Kouzelný čas vánoční, besedujeme o vánočních zvycích, zpíváme koledy.
Akce: vůně Vánoc

Leden

Zimní radovánky – stavby ze sněhu, sáňkování, zimní sporty, historie, současnost, malujeme na sníh.
Četba z knihy – učíme se rozpoznávat známe pohádkové dvojice, pantomima.
Akce: zimní sportovní soutěže

Únor

Zimní radovánky – sáňkujeme a bobujeme, vytváříme stavby ze sněhu.
Pokusy s vodou a mrazem – malujeme na sníh, vyrábíme ledové mandaly.
Četba z knihy – výtvarné ztvárnění příběhu.
Akce: masopust

Březen

Vítáme jaro – pozorujeme změny v přírodě, vyprávíme si o nich, malujeme jarní květiny.
Jarní výzdoba školy- výrobky s jarní tématikou.
Pohybové hry na školním hřišti a ve školní tělocvičně – učíme se pravidla fair – play.
Četba z knihy – Využít svátek Březen – měsíc knihy a internetu k motivaci dětí, seznámit se s výrobou papíru.
Akce: Měsíc knihy

Duben

Pozorujeme drobné živočichy – na vycházkách pozorujeme a určujeme druhy brouků, motýlů a hmyzu.
Velikonoce – povídáme si o velikonočních zvycích, malujeme a zdobíme kraslice, vyrábíme jednoduché dekorace.
Čarodějnice – kreslíme a vyrábíme ze zbytkového materiálu, vaříme lektvar, provádíme jednoduché pokusy.
Aktivní odpočinek – rekreujeme se na školním hřišti, soutěžíme ve štafetách s míčem, učíme se školku se švihadlem.
Akce: Velikonoční svátky

Květen

Den matek – vyrábíme drobné dárky a přáníčka.
Rozkvetlá louka – povídáme si o významu rostlin (chráněné, léčivé), určujeme květiny v encyklopedii a v atlase rostlin – malujeme je a skládáme z papíru.
Sportujeme – seznamujeme se s pravidly míčových her, hrajeme vybíjenou a fotbal.
Akce: Den matek

Červen 

Nenudíme se   – luštíme rébusy, osmisměrky, sudoku, připravujeme drobné soutěže.
Pobyt venku    – hrajeme si ve skupině i individuálně, malujeme křídou na školní hřiště/ školní dvůr, navštěvujeme cyklostezku.
Těšíme se na prázdniny – povídáme si o tom, co nás čeká v létě, hodnotíme školní rok.
Četba z knihy – volné převyprávění děje dětmi, písně o zvířátkách z pohádky.
Výtvarná činnostzvířata u vody (u rybníka, v moři), přání ke dni otců.
Akce: MDD – oslavujeme hrami a soutěžemi

i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h