Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Bakaláři – IŽK

Bakaláři – IŽK

Od školního roku 2016/2017 jsme automaticky pro všechny rodiče zřídili přístup do Internetové žákovské knížky (IŽK), kde budou rodiče informování o průběhu studia jejich dítěte na naší škole, rozvrhu, plánu výuky, … Přístup do IŽK je umožněn přímo z internetových stránek školy (odkaz Přístup pro rodiče), dále je možné instalovat aplikace pro smartphone nebo tablety (Android i iOS) a sledovat vývoj svého dítěte kdekoliv. Všechny moduly IŽK nemusí být na začátku roku aktivní, nicméně většinu z nich budeme postupně zavádět do provozu

Na začátku školního roku rodiče obdrží přihlašovací jméno a heslo, na jehož základě se budou moci do této žákovské knížky přihlásit. Rodiče obdrží údaje pro přístup jak pro sebe, tak pro děti. Přihlašovací údaje pro rodiče se odlišují v heslu a v přihlašovacím loginu. Login pro rodiče je bez „Z“ na konci loginu (první údaje na formuláři). V případě problémů s nastavením, přihlášením … kontaktujte našeho administrátora – Karel Moravec, kmoravec@zsukostela.cz

Bližší informace k IŽK

IŽK zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), domácí úkoly apod.

Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.

Školy, které používají „žákovskou knížku na internetu“ získávají u rodičů kladné body, většina rodičů totiž chce být informována o dění ve škole, včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají nemocní nebo zaostávající žáci i jejich rodiče.

Webová aplikace obsahuje:

 • Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy, …)
 • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin, atd.
 • Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek – lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Průběžná docházka – napojení na modul Třídní kniha – evidence zameškaných hodin – zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách
 • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium
 • Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním
 • Třídní kniha – možnost zápisu hodin do elektronické třídní knihy
 • Vyučované předměty – seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují
 • Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče
 • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy
 • Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů)

Lepší představu o internetové žákovské knížce získáte prohlédnutím obrázků.

Pro uživatele mobilních zařízení (tablet, smartphone) jsou dostupné i aplikace pro patřičná zařízení, která používání internetové žákovské knížky ještě více ulehčují.

Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

 • uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
 • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro iOS a Android
 • bezplatné používání
 • režim offline umožní prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
 • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodič
 • situaci, kdy je učitel zároveň rodič

Aplikace jsou dostupné pro:

mobilní zařízení s OS Android mobilní zařízení s iOS (Apple)

 

Návody a manuály:

  Popis systému Komens
 Instalace a nastavení mobilní aplikace Bakaláři

i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.