Provoz družiny

Ranní provoz před vyučováním od 6:00 do 7:40
Odpolední provoz po vyučování od 11:40 do 16:00
Časy odchodů

11:40, 12:35, 14:30, 15:00, 16:00

Odpočinkové činnosti

11:40-12:00

Oběd dle rozvrhu

12:00-13:00 nebo 12:35-13:30

Zájmové a rekreační činnosti – 13:00 – 15:00 nebo 13:30 – 15:00

  • sportovní
  • přírodovědné
  • estetické
  • etické
  • tvořivé
  • literární
  • hudební
  • dopravní
  • zdravotní
  • společenskovědní

Příprava na vyučování a relaxační činnosti – 11:40-12:35, 14:30-15:00, 15:00 – 16:00 Užívané místnosti a prostory: oddělení školní družiny (družina 1 a 3) a třída 1.B (družina 2) knihovna tělocvična dvůr školy hřiště pod školou (na Knížecí louce) Rybní náměstí Zámecké nádvoří Kontaktní údaje

Pokyny k placení: Podklady k zaplacení za družinu dostanou rodiče po vyplnění a odevzdání přihlášky dítěte do družiny. Družina o prázdninách (pravidla): Pro přihlášení dítěte do ŠD v době prázdnin lze požádat osobně u vychovatelek 7 dní před volnem. Informace budou na webu školy, družinových nástěnkách, kde bude stanoveno datum k přihlášení dětí. Pokud by nastaly nenadálé okolnosti a potřebovali byste umístit dítě do ŠD, dejte nejméně den dopředu vědět vychovatelkám.

V Moravské Třebové dne 30. 08. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

i

Blog

Novinky & oznámení

Karnevel ve ŠD

Karnevel ve ŠD

Jako příjemné zpestření jsme si ve čtvrtek 22. února uspořádali v tělocvičně karneval. Mávnutím kouzelného proutku se naše škola proměnila v pohádkovou říši plnou nadpřirozených bytostí, oblíbených filmových a reálných hrdinů. Mohli jsme vidět čarodějnice, princezny, indiány, kostlivce, batmana i spidermana, Sněhurku a spoustu různých zvířátek.
Všechny masky byly velice krásné a nápadité. Děti tancovaly, hrály různé hry a soutěže. Odměnou jim byly bonbóny a také diplomy za masky.

Myslivecký den v 5. A

Myslivecký den v 5. A

Žáci 5. A společně s jejich paní učitelkou Hankou Novákovou nám dali možnost podívat se do jejich třídy a na vlastní oči si prohlédnout, osahat, otisknout různé vzorky a trofeje spojené s myslivostí a lesem. Děkujeme jim také za výklad a odpovědi na naše otázky. Využili jsme tak vrstevnického učení, kdy starší žáci učí mladší. Moc se nám u nich líbilo. A mladší děti si zapamatovali spoustu zajímavostí. Žáci 3.B,1.A,1.B