Provoz družiny

Ranní provoz před vyučováním od 6:00 do 7:40
Odpolední provoz po vyučování od 11:40 do 16:00
Časy odchodů

11:40, 12:35, 14:30, 15:00, 16:00

Odpočinkové činnosti

11:40-12:00

Oběd dle rozvrhu

12:00-13:00 nebo 12:35-13:30


Zájmové a rekreační činnosti – 13:00 – 15:00 nebo 13:30 – 15:00

  • sportovní
  • přírodovědné
  • estetické
  • etické
  • tvořivé
  • literární
  • hudební
  • dopravní
  • zdravotní
  • společenskovědní


Příprava na vyučování a relaxační činnosti – 11:40-12:35, 14:30-15:00, 15:00 – 16:00

Užívané místnosti a prostory:
oddělení školní družiny (družina 1 a 3) a třída 1.B (družina 2)
knihovna
tělocvična
dvůr školy
hřiště pod školou (na Knížecí louce)
Rybní náměstí
Zámecké nádvoří

Kontaktní údaje

Pokyny k placení:
Podklady k zaplacení za družinu dostanou rodiče po vyplnění a odevzdání přihlášky dítěte do družiny.

Družina o prázdninách (pravidla):
Pro přihlášení dítěte do ŠD v době prázdnin lze požádat osobně u vychovatelek 7 dní před volnem. Informace budou na webu školy, družinových nástěnkách, kde bude stanoveno datum k přihlášení dětí. Pokud by nastaly nenadálé okolnosti a potřebovali byste umístit dítě do ŠD, dejte nejméně den dopředu vědět vychovatelkám.

 

V Moravské Třebové dne 30. 08. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.