Provoz družiny

Ranní provoz před vyučováním od 6:00 do 7:40
Odpolední provoz po vyučování od 11:40 do 16:00
Časy odchodů

11:40, 12:35, 14:30, 15:00, 16:00

Odpočinkové činnosti

11:40-12:00

Oběd dle rozvrhu

12:00-13:00 nebo 12:35-13:30


Zájmové a rekreační činnosti – 13:00 – 15:00 nebo 13:30 – 15:00

  • sportovní
  • přírodovědné
  • estetické
  • etické
  • tvořivé
  • literární
  • hudební
  • dopravní
  • zdravotní
  • společenskovědní


Příprava na vyučování a relaxační činnosti – 11:40-12:35, 14:30-15:00, 15:00 – 16:00

Užívané místnosti a prostory:
oddělení školní družiny (družina 1 a 3) a třída 1.B (družina 2)
knihovna
tělocvična
dvůr školy
hřiště pod školou (na Knížecí louce)
Rybní náměstí
Zámecké nádvoří

Kontaktní údaje

Pokyny k placení:
Podklady k zaplacení za družinu dostanou rodiče po vyplnění a odevzdání přihlášky dítěte do družiny.

Družina o prázdninách (pravidla):
Pro přihlášení dítěte do ŠD v době prázdnin lze požádat osobně u vychovatelek 7 dní před volnem. Informace budou na webu školy, družinových nástěnkách, kde bude stanoveno datum k přihlášení dětí. Pokud by nastaly nenadálé okolnosti a potřebovali byste umístit dítě do ŠD, dejte nejméně den dopředu vědět vychovatelkám.

 

V Moravské Třebové dne 30. 08. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h