Provoz družiny

Ranní provoz před vyučováním od 6:00 do 7:40
Odpolední provoz po vyučování od 11:40 do 16:00
Časy odchodů

11:40, 12:35, 14:30, 15:00, 16:00

Odpočinkové činnosti

11:40-12:00

Oběd dle rozvrhu

12:00-13:00 nebo 12:35-13:30

Zájmové a rekreační činnosti – 13:00 – 15:00 nebo 13:30 – 15:00

  • sportovní
  • přírodovědné
  • estetické
  • etické
  • tvořivé
  • literární
  • hudební
  • dopravní
  • zdravotní
  • společenskovědní

Příprava na vyučování a relaxační činnosti – 11:40-12:35, 14:30-15:00, 15:00 – 16:00 Užívané místnosti a prostory: oddělení školní družiny (družina 1 a 3) a třída 1.B (družina 2) knihovna tělocvična dvůr školy hřiště pod školou (na Knížecí louce) Rybní náměstí Zámecké nádvoří Kontaktní údaje

Pokyny k placení: Podklady k zaplacení za družinu dostanou rodiče po vyplnění a odevzdání přihlášky dítěte do družiny. Družina o prázdninách (pravidla): Pro přihlášení dítěte do ŠD v době prázdnin lze požádat osobně u vychovatelek 7 dní před volnem. Informace budou na webu školy, družinových nástěnkách, kde bude stanoveno datum k přihlášení dětí. Pokud by nastaly nenadálé okolnosti a potřebovali byste umístit dítě do ŠD, dejte nejméně den dopředu vědět vychovatelkám.

V Moravské Třebové dne 30. 08. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

i

Blog

Novinky & oznámení

Volný den 25.10.2023

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji z organizačních a personálních...

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Krásný den všem, výsledky hlasování o novou školní kolekci oblečení jsou následující: Motiv č. 1 – 11 hlasů Motiv č. 2 – 25 hlasů Motiv č. 3 – 91 hlasů Vítězem je tedy kolekce s motivem číslo 3 (viz výše). E-shop pro možnost objednání oblečení bude spuštěn od 4. 10. –...

Týden bez odpadu

V rámci Týdne bez odpadu vyhlašujeme sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Kde: v budově Kostelní náměstí, kabinet chemie (přízemí) Kdy: říjen až květen, v pondělí a středa o velké přestávce Jak odevzdáváme: nejlépe v papírovém sáčku s uvedeným jménem a třídou...