Novinky & oznámení

Žáci na „Kostele“ pomáhají přírodě

Žáci na „Kostele“ pomáhají přírodě

Žáci naší školy se stali s pomocí svých blízkých ochránci divočiny prostřednictvím neziskové organizace Justice for Nature, která se věnuje přímým akcím v ochraně přírody a výchově mládeže a široké veřejnosti. Jak? Od října doma pilně sušili, shromažďovali a ve škole...

číst více
Kouzelná noc s překvapením

Kouzelná noc s překvapením

Na 22. března se žáci naší školy dlouho těšili. Připojili jsme se totiž k celorepublikové akci „Noc s Andersenem“. Celá akce měla podpořit čtenářství a to byl důvod, proč jsme tento skvělý nápad přenesli i do naší školy. Všechny děti tak měly možnost zažít netradiční...

číst více
Prvenství ve florbale žáků 1. – 3. tříd

Prvenství ve florbale žáků 1. – 3. tříd

Žáci 3. B prošli celým turnajem vítězně a postupně ve skupině porazili družstvo Jevíčka 4:0, Novou školu 4:0, Kunčinu B 4:0. V semifinále Kunčinu A 3:1 a ve finále Staré Město 9:3. Nejlepším střelcem byl Patrik Kučera se 14 brankami. Obrovskou pochvalu tak mají žáci: Vendelín Doseděl, Štěpán Hanousek, Vojtěch Kališ, Patrik Kučera, Nikolas Mackerle, Tadeáš Moravec, Ondřej Prucek. Jsou to borci! Eva Šařecová

číst více

Výsledky zápisu

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých do 1. ročníku od 1. 9. 2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola U Kostela Moravská Třebová Základní škola U Kostela Moravská Třebová, jako věcně a místně příslušný správní orgán...

číst více

O škole

Základní informace o škole, jejím řízení, fungování a činnostech.

Pro žáky

Kategorizované informace pro žáky, které jim slouží k výuce, …

Pro rodiče

V této sekci, naleznete nejdůležitější informace pro rodiče,

Milníky

Školní úspěchy a aktivity

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Hlavním cílem tohoto výchovně vzdělávacího projektu je přiblížit žákům kulturní, přírodní a historické zajímavosti moravskotřebovského regionu a rozvíjet tím jejich kladný vztah k rodnému kraji.
Letošní, již patnáctý ročník tohoto projektu jako vždy zrealizovali žáci a učitelé Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, která se ovšem 1. září 2021 reorganizací proměnila na Základní školu U Kostela Moravská Třebová. Partnerem jim stejně jako v předchozích ročnících bylo Průmyslové muzeum Mladějov.
Národní plán doučování
Na naší škole proběhl projekt MŠMT Národní plán doučování, který byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU. Cílem bylo zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování nebylo jen doháněním učiva pro dobré známky, ale i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně byl určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což byl prakticky každý, kdo cítil, že mu doučování pomohlo. Doučování probíhalo ve skupinkách i individuálně, vedli jej učitelé a asistenti pedagoga.
Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Obědy pro děti
Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů..

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Ekologie

Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje