Novinky & oznámení

Prázdninové úřední hodiny

Prázdninové úřední hodiny

Vysvědčení Dne 3. 7.  až 4. 7. 2024 lze vyzvednout nevydaná vysvědčení v kanceláři školy na Kostelním náměstí v době od 9:00 – 15:00.   Úřední hodiny kanceláře budova Kostelní náměstí Červenec 2024:          7. 2024 – 14. 7. 2024Srpen 2022:                8. 2024...

číst více
Volné místo

Volné místo

Základní škola U Kostela Moravská Třebová přijme do svého kolektivu aprobovaného učitele/učitelku pro výuku matematiky, případně dalších předmětů. Nástup 23. 8. 2024/dle dohody. Úvazek možný částečný i plný. Životopis pošlete na adresu:...

číst více

Výsledky hlasování do školské rady

Volby pro volební období 2024/25 až 2027/28 se uskutečnily ve dnech 24. 6. 2024 – 25. 6. 2024 a proběhly způsobem umožňujícím dálkovým přístup – prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři. Pořadí kandidátů je uvedeno v abecedním pořadí podle příjmení....

číst více
Ochránci ŽP

Ochránci ŽP

Uplynulo téměř 10 měsíců od vyhlášení sběru použitých baterií. Celkem jsme nashromáždili téměř 310 kg použitých baterií.  Z jednotlivců nejvíce nasbíral Tomáš Havlík z 6. B, a to 21 kg. Výborně si vedly děti z 1. A. Nasbíraly neuvěřitelných 97 kg baterií. Naši...

číst více

Volby do školské rady – zákonní zástupci

Základní škola U Kostela Moravská TřebováSe sídlem Kostelní nám. 21/2, Město, 571 01 Moravská Třebová ­  Volební listina kandidátů – zákonní zástupci žáků ­  • Barešová Pavla – zákonný zástupce žáka 1. a 5. ročníku• Hanák Petr – zákonný zástupce žáka 4. ročníku•...

číst více

O škole

Základní informace o škole, jejím řízení, fungování a činnostech.

Pro žáky

Kategorizované informace pro žáky, které jim slouží k výuce, …

Pro rodiče

V této sekci, naleznete nejdůležitější informace pro rodiče,

Milníky

Školní úspěchy a aktivity

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Hlavním cílem tohoto výchovně vzdělávacího projektu je přiblížit žákům kulturní, přírodní a historické zajímavosti moravskotřebovského regionu a rozvíjet tím jejich kladný vztah k rodnému kraji.
Letošní, již patnáctý ročník tohoto projektu jako vždy zrealizovali žáci a učitelé Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, která se ovšem 1. září 2021 reorganizací proměnila na Základní školu U Kostela Moravská Třebová. Partnerem jim stejně jako v předchozích ročnících bylo Průmyslové muzeum Mladějov.
Národní plán doučování
Na naší škole proběhl projekt MŠMT Národní plán doučování, který byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU. Cílem bylo zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování nebylo jen doháněním učiva pro dobré známky, ale i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně byl určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což byl prakticky každý, kdo cítil, že mu doučování pomohlo. Doučování probíhalo ve skupinkách i individuálně, vedli jej učitelé a asistenti pedagoga.
Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Obědy pro děti
Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů..

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Ekologie

Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje