Jak? Zahájením sběru použitých baterií 5. 9.2023. Žáci mohou staré baterie odevzdávat v jednotlivých třídách do sběrné krabice. Akce bude pokračovat po celý školní rok. Baterie si následně odebírá zpracovatelská firma.

Jak jsme loni pomohli v budově na Kostelním náměstí? Zde je zhodnocení: