Dne 30.1. 2024 se konalo školní kolo v recitační soutěži pro vybrané žáky 1. –  5. tříd.

Pro porotu bylo velmi těžké vybrat jen ty nejlepší. Všem recitátorům patří velké poděkování za přípravu a také všem,  kteří je  na soutěž připravovali.
Výsledky recitační soutěže: