Můžeme se zúčastnit všichni

Proč je naše účast důležitá?

 • O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi málo. Jen takto získáme dostatek údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje.
 • Časem získáme přehled, kteří ptáci ubývají a kteří přibývají.
 • Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději využívají.

Jak postupovat?

 • Vybereme si vhodné místo – za oknem či na balkoně, na zahrádce, v parku, u lesa – a pozorujeme krmítko s pestrou nabídkou potravy, okenní parapet, cíp zahrádky, zákoutí v parku…
 • Kdykoliv (nejlépe ráno a v podvečer) během 5.–7. ledna sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny.
 • Sčítací tabulku obdržíte u p.u. Purketové
 • Jak sčítat: U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku.
 • Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.
 • Po dobu sčítání zůstáváme na jednom místě – nesčítáme na procházce.
 • Pokud nám na krmítko po dobu pozorování nepřilétli žádní ptáci, nevadí, i tato data jsou důležitá. Jenom díky tomu se dozvíme, kde ptáci chybí.
 • Nasbírané údaje můžete odevzdat v pondělí 8.1. (úterý  9.1.) ve škole (kabinet chemie, p.u. Purketová)

 https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit/