Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 hodin v budově školy na Kostelním náměstí.
Děti můžete zapisovat do prvních tříd na obou budovách školy – Čs. armády a Kostelní náměstí.

 

Třídními učitelkami prvních tříd ve školním roce 2022/2023 budou:

–          v budově na Kostelním náměstí Mgr. Renata Dopitová
–          v budově na Čs. armády Mgr. Kateřina Hicklová

 

V BŘEZNU PŘIPRAVUJEME PRO RODIČE A PŘEDŠKOLÁKY SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PŘED ZÁPISEM. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBU ŠKOLY.

 

Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší věk šest let a dětí, jímž byla odložena školní docházka. Zápis proběhne za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka. U zápisu předloží zákonný zástupce

–          občanský průkaz
–          rodný list dítěte

 

ODKLAD povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky písemně v den zápisu. Tiskopisy naleznete na webových stránkách základní školy nebo si je můžete vyžádat přímo u zápisu. Společně se žádostí o odklad musí zákonný zástupce doložit 2 doporučující posouzení – vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2022.

 

Kritéria pro přijímání žáků

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165, odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy U Kostela Moravská Třebová, že ve školním roce 2022/2023 budou přijímání žáci do prvního ročníku podle následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy – viz. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.
2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem Základní školy U Kostela Moravská Třebová, či děti zaměstnanců školy.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, v obci, ve které není zřízena škola.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, u kterého nejsou rodiče (vzhledem ke svému zaměstnání) schopni zajistit vzdělávání v místě bydliště.

 

Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd ve školním roce 2022/2023 stále platí, že mají možnost zapsat dítě do 1. třídy na Kostelní náměstí nebo do 1. třídy na Čs. armády.

V Moravské Třebové 18. 2. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

 

  Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2016, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové

 Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce

  Žádost o odklad

  Desatero pro prvňáčky

i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h