Jídelna

Internetová objednávka obědů a jídelníček

Výdej obědů do jídlonosičů pouze v době od 11:10 – 11:25 !!!
Prosíme o respektování nových pravidel. Věřte, že vše je v zájmu snížení rizik nežádoucí kontaminace pokrmů při výdeji.

Telefonní číslo : 702 290 915

UPOZORNĚNÍ ! – Výdej obědů je do 14:00 hodin.

Od 13.12.2014 nám podle směrnice 2000/89 EU a směrnice 1169/2011 EU vzniká povinnost informovat o alergenech obsažených v námi připraveném pokrmu. Jedná se o 14 alergenů určených směrnicí.
Každý alergen má své číslo :

1 obiloviny obsahující lepek
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 podzemnice olejná
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý a siřičitany
13 vlčí bob
14 měkkýši

Od 13.prosince 2014 bude v jídelníčku před každým pokrmem uvedeno číslo alergenu, který pokrm obsahuje.Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergiím strávníka je zcela na strávníkovi nebo jeho rodičích.
Stravování žáků a pracovníků školy je zajištěno ve školní jídelně SOŠ, SOU a OU v Moravské Třebové na Dukelské ulici 59.
Obědy se vydávají každý den v době od 11.10 do 14.00 hodin, mimo školní prázdniny.
Evidence, objednávání stravy, výběr ze tří jídel a odhlašování stravy je prováděno prostřednictvím čipového systému. Každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze ve výši 120,-Kč.
Přihlášky a odhlášky stravy, či výběry jídel je možno provádět nejpozději do 14.00 hodin předcházejícího pracovního dne.
Pokud je dítě nemocné, rodiče mohou odebrat oběd pouze první den jeho  nepřítomnosti, na další dny musí oběd odhlásit. Pokud se jedná o předem známou nepřítomnost ve škole, není možné oběd odebrat. Neoprávněně odebrané obědy musí zákonní zástupci doplatit.

Další informace o stravování

Stravování ve Školní jídelně Integrované střední školy Moravská Třebová se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

 1. Objednávání a odhlašování stravy.

Veškerá agenda stravování je vedena na počítači. Strávník si zakoupí čip, pomocí kterého si sám na objednávkovém terminálu objednává a odhlašuje (vždy nejméně den dopředu do 14 hod.). Cena čipu je 120 Kč. Pokud strávník po ukončení stravování odevzdá čip nepoškozený, bude mu poplatek 120,- Kč vrácen.
Objednání a odhlášení stravy lze také uskutečnit pomocí internetu na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. V naléhavých případech je možné stravu odhlásit telefonicky na čísle telefonu 702 290 915, 461 311 680, e-mail: jidelna@issmt.cz.

 1. Placení stravného.

Veškeré platby za stravné budou probíhat zálohově bezhotovostním způsobem na účet 27-1126210227/0100, VS________.
Možnosti platby stravného :

  1. převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – trvalým příkazem
  2. převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – jednorázovým příkazem (vyšší částka na delší stravovací období)
  3. platba stravného přímo v pokladně kterékoli pobočky Komerční banky za poplatek.

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny a bude mu přidělen variabilní symbol, který je nutný pro bezhotovostní placení.

Žáci 1. ročníků mohou zaplatit zálohu stravného na září hotově.
Výši měsíční zálohy na stravné si každý strávník určí sám.

 1. Vyúčtování a kontrola.

Vyúčtování se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně. Kdykoli vám vyhotovíme na požádání výpis plateb i objednávek stravy, popř. toto sdělíme telefonicky. Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování stanoví, že žák má právo denně odebrat stravu s tím, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.

Cena oběda

Cena oběda se v souladu s výše uvedenou vyhláškou stanovuje pro věkové skupiny 7-10 let, 11-14 let a nad 15 let. Rozhodující pro zařazení strávníka do věkové skupiny je školní rok (t.j. od 1.9.-31.8. běžného školního roku), ve kterém strávník příslušného věku dosáhne. Pokud se žák stravuje v době, kdy nemá právo na dotovanou stravu, je mu k ceně potravin doúčtována režie. Částka za režie bude odepsána z účtu strávníka. Pokud částka přesáhne 100,00 Kč měsíčně, budou rodiče informováni dopisem. Cena stravného bude upravena dle cen potravin na trhu. Aktuální ceník stravného

 1. Řádné úřední hodiny školní jídelny  PO-PÁ     11:00 – 14:30 hod.

Internetová objednávka stravy

V kanceláři školní jídelny obdržíte Uživatelské jméno a Heslo.
Po přihlášení jsou k dispozici tyto údaje:

  • objednání a odhlášení stravy
  • jídelní lístky na 14 dní
  • platby
  • informace
  • nastavení – slouží ke změně hesla
  • nápověda

Podmínky objednávání a odhlašování stravy zůstávají stejné jako u terminálu. (tzn. vždy nejméně 1 den dopředu do 14:00 hod.)
Adresa pro objednávání stravy: www.issmt.cz – odkaz ŽÁCI/UČITELÉ – e-Jídelna
Uživatelské jméno a počáteční heslo (jsou pro přihlášení stejné): 5 prvních písmen příjmení (bez háčků a čárek) + ev.č. strávníka :

např. Žák Roman, ev.č.484 se přihlašuje Zak484
Valáškova Dana, ev.č.46 se přihlašuje Valas46

Tyto údaje lze měnit v menu Nastavení. Nezadávejte v žádném případě heslo s diakritickými znaménky (háčky,čárky,kroužky atd.), systém by neumožnil nové přihlášení.
Pokud heslo zapomenete, musíte navštívit kancelář školní jídelny a požádat o vydání původního hesla.

i

Blog

Novinky & oznámení

Školní výlet 4. A, B, 5. B

Školní výlet 4. A, B, 5. B

Neoblíbenějším cílem výletů bývají zoologické zahrady.  I my jsme se vydali na školní výlet do Zoo Na Kopečku u Olomouce. Kromě zvířat jsme si užili nakupování i možnosti sportovního vyžití v lanáčku. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další společné výpravy za...