Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji z organizačních a personálních důvodů pro žáky Základní školy U Kostela Moravská Třebová na den 9. 5. 2023 (úterý) volný den.

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem školy dne 23. 3. 2023

Školní družina bude v případě zájmu v provozu v plném rozsahu.

V Moravské Třebové 12. 4. 2023                  Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy