Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji z organizačních a personálních důvodů (celodenní školení vyučujících) pro žáky Základní školy U Kostela Moravská Třebová na středu 25. 10. 2023 volný den.

Školní družina bude v případě zájmu v provozu v plném rozsahu.

V Moravské Třebové 3. 10. 2023                              Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy