Základní škola U Kostela Moravská Třebová
se sídlem Kostelní nám. 21/2, Město, 571 01 Moravská Třebová

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE PRO ŽÁKY ŠKOLY

 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z ekonomických důvodů volný den pro žáky Základní školy U Kostela Moravská Třebová na den

 

pátek 22. 12. 2023

 

V tento den bude v případě zájmu zajištěn provoz školní družiny.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsukostela.cz a prostřednictvím systému Bakaláři.

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem školy dne 21. 11. 2023

 

V Moravské Třebové dne 4. 12. 2023                                                                                  Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy