V úterý 12. 12. 2023 proběhla VÁNOČNÍ AKADEMIE dětí z 1. až 4. třídy. V zaplněném sále ZUŠ se sešli rodiče, prarodiče a kamarádi našich dětí.

Žáci si pro nás připravili pestrý program plný písniček, básniček, hudebních a tanečních vystoupení. Děti si vše poctivě nacvičily, vyrobily kostýmy, kulisy, daly do vystoupení, co mohly. Nejenom na tvářích rodičů bylo vidět dojetí a hrdost nad tím, co děti zvládly vytvořit pod taktovkou třídních učitelek.

Prvňáčci nadchli čertovskými básničkami a písničkami, druháci skvěle ztvárnili pohádku O 12 měsíčkách a Stolečku, prostři se, třetí třídy předvedly krásné pásmo koled a čtvrťáci roztančili sál v rytmu vánočních hitů.

Všem účastníkům a paním učitelkám patří velké poděkování za krásný zážitek.

Těšíme se na příští vánoční akci – třeba zase za rok.