Fotogalerie

Ve středu 22. 3. přišli žáci do školy modře oblečeni. Proč? Připomínali jsme si Světový den vody. O velké přestávce se žáci sešli na školním dvoře a společně vytvořili svými těly vzorec vody. V rámci dopolední výuky se jednu vyučovací hodinu tomuto tématu věnovali.

Prvňáčci v rámci pracovních činností vyráběli akvária. Druháčci v matematice vytvořili ryby z geometrických tvarů. Ve třetí třídě v prvouce žáci řešili téma koloběh vody, také možnosti praktického využití získaných znalostí v běžném životě. Ve 4.A si žáci během tělesné výchovy simulovali pohybovými hrami koloběh vody či vodní tok od pramene po ústí do moře. Ve třídě 4.B vytvářeli žáci v pracovních činnostech kapky vody, do kterých výtvarně zpracovali možnosti využití vody v domácnostech. Připomněli si význam čistíren vod. V páté třídě se v přírodovědě žáci třídili vybrané živé organismy do vodních ekosystémů. Žáci šesté třídy se věnovali vodnímu tématu v hudební výchově. Sedmáci v přírodopisu diskutovali a založili pokusy na téma vodní režim rostlin. V přírodopisu si každý osmák vypočítal množství vody v gramech u jednotlivých orgánů a nakonec i množství vody v kilogramech ve svém těle. Naši deváťáci uvažovali nad světovou vodní krizí.

Den tak uběhl rychle jako voda.