Rada města Moravská Třebová stanovuje od školního roku 2024/2025 měsíční výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a Základní školy U Kostela Moravská Třebová na 200 Kč.

výpis z usnesení v PDF