Ve školním roce 2023/2024 se obědy vydávají v době od 11:30 do 14:15 (od pondělí 4. 9. 2023).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 11:10 do 11:25.