Školní fórum

17.05.2024 | Novinky

Žáci ze Základní školy U Kostela se sešli 7. května ve dvou učebnách, aby se i letos mohli zamyslet nad tím, co by se mohlo v naší škole změnit a zlepšit. V první skupině pracovali zástupci první až čtvrté třídy, ve druhé od páté do deváté.

Nápady byly opravdu pestré, zajímavé a někdy i velmi originální. Spravedlivým hlasováním jsme pak vybrali několik nejdůležitějších. Ty pak byly prezentovány naší paní ředitelce.

Stejná práce pak děti čekala znovu, ale tentokrát bylo v centru pozornosti naše město.  Opět zaznělo a bylo zapsáno plno tipů, zlepšení a přání, které byly následně představeny panu místostarostovi.

Celé dopoledne se nám vydařilo hlavně díky spolupráci dětí, jejich energii a zvídavosti. Všichni se těšíme na novinky ve škole i v našem městě.