Fotogalerie

Tři žáci z 9.B se spolu se svou vyučující vydali ve středu 29. listopadu do Prahy, kde ve vzdělávacím centru Tereza spolu se žáky z dalších tří škol provedli pod vedením lektorky malý výzkum na téma: mikroplasty ve vodě. Do Prahy jsme s sebou vezli dva vzorky vody z přírody, které jsme chtěli důkladně prozkoumat. Odkud byly zmíněné vzorky odebrány? První byl odebrán při břehu Boršovského rybníka nedaleko od silnice směřující z Moravské Třebové do Boršova. Druhý vzorek pak ze Třebůvky za obcí Linhartice. V Praze jsme se nejdříve vzájemně seznámili, poté jsme se zamýšleli nad možnostmi vzniku mikroplastů, nad jejich výskytem nejen ve vodě, půdě či ve vzduchu. Též nad jejich hromaděním v přírodě a jejich vlivem na organismy. Překvapila nás informace, jak velké množství mikroplastů obsahuje voda odtékající při praní z pračky. Dozvěděli jsme se, že mikroplasty putují naší krví a nedávno byly prokázány dokonce v plodové vodě těhotné ženy. Pak jsme se pustili do zpracovávání vzorků.

Nejdříve jsme provedli podtlakovou filtraci ve speciální aparatuře za použití filtračního papíru s mřížkou. Pak jsme obdrželi přehledného průvodce rozpoznáváním mikroplastů, zapojili mikroskop k počítači a pečlivě prozkoumali celý povrch filtru. Mřížka na filtračním papíře nám dobře pomohla při orientaci na jeho ploše. Po prozkoumání obou filtrů jsme se usnesli, že se naše hypotéza potvrdila. Mikroplasty se vyskytovaly v obou našich vzorcích. Žáci z jiných škol měli zjištění podobné. To nás přivedlo k zamyšlení, zda můžeme my sami množství mikroplastů ovlivnit. Nakonec jsme přišli na mnoho možností, což nás potěšilo.  Také jsme dospěli k rozhodnutí, že určitě zrealizujeme obdobné bádání i pro naše spolužáky. To si ale nejdříve budeme muset zapůjčit některé pomůcky. Naše bádání pro nás jistě bylo přínosem.