Fotogalerie

Ve druhé polovině května jsme se na druhém stupni v rámci projektového dne přesunuli do minulosti, přesněji do pravěku. Žáci se rozdělili do pěti skupin dle zaměření a pracovali napříč ročníky. V hlubinách tajemné svatyně rodu shromažďovali vzorky přírodních materiálů k získání barevných tónů, jako luštitelé písma podnikli malou procházku historií vývoje písma v lidských dějinách a sestavili písemnou mapu Evropy, TV Live se zaměřila na potvrzování či vyvracení zpráv a tvrzení o záhadných symbolech v pravěkých jeskyních, další se proměnili v šamany a prováděli šamanské obřady, někteří se ponořili do práce režiséra, herců a kulisáků a přenesli nás zpět do pravěku a v neposlední řadě se někteří stali zoology a výtvarníky a vytvořili pravěký atlas. Dopoledne uběhlo jako voda, den jsme zakončili prezentací všech skupin.

Učitelé 2.stupně