Fotogalerie

V letošním roce na naší škole proběhl již 17. ročník projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, jehož cílem je zevrubné poznávání regionu, jeho historie i přírody prostřednictvím různých badatelských a tvořivých činností.

Projekt zrealizovali žáci 7. A a 7. B a měl dvě části: celodenní expediční cestu do Mladějova, která proběhla 13. září a následující části, v níž se zpracovávaly poznatky získané během cesty. K tomu byly využity hodiny Výtvarné výchovy a předmětu Region pod lupou.

Vyvrcholením projektu byla veřejná prezentace výsledků projektu, která se uskutečnila 6. listopadu. Na ní byla vystavena umělecká díla inspirovaná Hřebečským hřbetem, představen projektový sborník a uvedeno divadelní představení zachycující několik střípků z historie Hřebečska.

  Sborník projektu 2023