Soutěž pořádá od roku 2006 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Pravidla soutěže jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a žáci odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soutěžící řeší 24 soutěžních úloh, které vypracovávají během 40 minut. Každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). Za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztrácí žádný bod (0 bodů) a za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá. Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, výpočetní techniku, mobilní telefony, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Na naší škole se soutěže letos zúčastnilo 19 žáků a žákyň z 8. a 9. ročníku. Nejlepšími řešiteli se stali žáci:Jindřich  Vyroubal, Jan Troják a Ondřej Smolík.