Příběhy našich sousedů

23.04.2024 | Fotogalerie, Novinky

Odpoledne 22. dubna 2024 se v sále Ottendorferova domu ve Svitavách uskutečnila prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje společnost Post Bellum.

Sedm žákovských týmů z různých škol regionu představilo své rozhovory s pamětníky minulých dob zpracované do audio nebo videoreportáží.

Pouze tým žákyň 7.B naší školy si zvolil nejnáročnější způsob zpracování vzpomínek pamětníka a vytvořil animovaný film. Na veřejné prezentaci film Andrea Lukášková, Pavlína Trojáková a Viola Vystavělová ještě doplnily vtipným úvodníkem o životě dětí v minulosti a současnosti.

Za svůj výkon byly odměněny zaslouženým obdivem všech přítomných a znovu prokázaly, že je naše škola „líhní“ velkých talentů.