Fotogalerie

Poslední zářijový pátek v budově „Kostelní“ ZŠ U Kostela jsme si připomněli, že září vždy bylo měsícem hojnosti a sklízení. Novodobě (od roku 2005) je září měsícem Bio.

Pro žáky byl na tento den připraven program (od druhé třídy spojený s exkurzí). 1.A i 1.B si do tříd nanosili vzorky vypěstovaných plodin ze zahrádek, jak svých rodičů, tak od babiček i od jedné hodné paní sousedky. Popovídali si o rostlinách, vytvořili výstavky, nakreslili obrázky a nezapomněli ovoce a zeleninu ochutnat.

2.A a následně i 2.B se vydaly do nedalekého zemědělského podniku Pavlík a společníci, s.r.o. (dříve školní statek). Pan Pavel Paňák žáky provedl jednotlivými odděleními – porodnou, individuálním teletníkem, skupinovým teletníkem, ustájením jalovic a ustájením dojnic. Skvěle povyprávěl o chovu tura domácího a jeho užitkovosti pro člověka. Ve třídě si pak společně upevnili informace a předali zážitky.

4.B a následně 3.B vyrazili na ulici Dr. Loubala, odkud se vydali pod vedením majitele včelínu za jeho včelstvy. Pan Elisek žáky zevrubně informoval o chovu včelek a jeho úskalích – během letošní zimy uhynula asi polovina včelstev, o včelích produktech a nezbytnosti přikrmování. Mohli prozkoumat plástve i specifické nářadí včelařů. Ve třídě také pracovali s pracovními listy.

Páťáci hned po zahájení vyučování vyrazili na železniční nádraží. V 8:24 se vydali vlakem do Kunčiny. Před devátou hodinou měli dorazit do AGRO Kunčina, a.s., kde jim postupně pánové Cufal, Zemach a  Merva  popovídali o rostlinné výrobě, bioplynové stanici a chovu skotu. Po návratu do školy žáci vytvořili vyprávění o exkurzi.

Po krátkém organizačním úvodu se v 8:30 vydali žáci 6.B autobusem do Chornické z.o.s., a.s. – do skleníku, kde pěstují rajčata. Podrobné informace od výstavby skleníků přes pěstování rostlinek rajčat v hydroponiích a nezbytnosti dodržování hygienických pravidel až po popis způsobu sklizně a prodej jim podal pan ředitel Miroslav Jurka. Se šesťáky se v 8:30 na cestu vydali i žáci třídy 9. B, kteří vystoupili v Městečku Trnávce. Pod vedením paní ředitelky Zuzany Koukalové detailně prozkoumali firmu MILTRA Europe, s.r. o. Dozvěděli se, že v Miltře dokážou denně zpracovat 300 tisíc litrů mléka. Aby vše probíhalo hladce, jsou odebírány z jednotlivých dodávek mléka vzorky již přepravcem při svozu. Firma si při příjmu ve své laboratoři vše též zkontroluje pomocí přístroje Milkoscan. Pokud je mléko v pořádku, může začít výroba. Mléko se nejprve pasteruje, zchladí a přechází z tanku do sýrařských výrobníků. Tam se přidávají patřičné přísady, aby po dalších úpravách vznikl polotovar mozarelly, který se následně transportuje do zahraničí. Po návratu žáci obou tříd vytvářeli ve skupinkách postery.

Jako poslední na exkurzi vyjeli žáci 7.B do Chornic a 8.B do Miltry. Ti před exkurzí pomocí textu, prezentace či PC získávali informace o biopotravinách a lokálních potravinách, udělali si pokus, vyřešili pracovní list. Podařilo se jim vytvořit plakát či koláž.

Všem firmám, jejich zaměstnancům i panu včelaři, kteří se nám osobně věnovali, mockrát děkujeme. Bez nich by akce neslavila takový úspěch.