v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji z ekonomických důvodů pro žáky Základní školy U Kostela Moravská Třebová na dny 18. 11. 2022 (pátek) a 22. 12. 2022 (čtvrtek) volné dny.

Školní družina bude v případě zájmu v provozu po oba dva dny od 6:00 do 16.00.

V Moravské Třebové 19. 10. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy