Oznámení o konání voleb do školské rady

22.05.2024 | Novinky

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
U KOSTELA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, SE SÍDLEM KOSTELNÍ NÁM. 21/2, MĚSTO, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NA OBDOBÍ 2024 – 2027

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 v platném znění (školský zákon) a podle Volebního řádu školské rady Města Moravská Třebová, číslo předpisu 1/2024 vyhlašuji volby do školské rady.

Volby se uskuteční ve dnech 24. 6. 2024 – 25. 6. 2024 a proběhnou způsobem umožňujícím dálkový přístup – prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.

 

Do školské rady budou voleni:

  • 2 členové ze skupiny zákonných zástupců nezletilých žáků
  • 2 členové pedagogických pracovníků
  • dva zástupce jmenuje zřizovatel školy – Město Moravská Třebová

 

Vyhlášeni výsledků voleb:

Výsledky voleb budou vyhlášeny a uveřejněny na webových stránkách školy a ve školním systému Bakaláři dne 27. 6. 2024.

 

Moravská Třebová dne 22. 5. 2024

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy