Na základě vydaného rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ze dne 31. 8. 2022 se upravují podmínky pro projekt MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL.

Nárok na odebírání produktů z obou projektů budou mít pouze žáci 1. stupně ZŠ včetně přípravných tříd.

Závoz je možné za daných podmínek uskutečnit pouze 1 x měsíčně.

Z důvodu snížení dotace lze za měsíce září a říjen zasílat dětem pouze 1 produkt na žáka/měsíc.