Během měsíce října proběhla na naší škole nominační kola Logické olympiády. Zúčastnilo se jich celkem 53 žáků.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A2 pro 2. třídy, A pro 3. až 5. třídy základních škol a B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V nominačním kole soutěžící vyplnili během 20 až 35 minut (dle kategorie) on-line test zaměřený na schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Kategorie A2 si tuto soutěž hlavně osahávala, seznamovala se s novými typy úloh. Mezi nejlepších 100 žáků z 299 v Pardubickém kraji se propracovala Sofie Štolová z 2.A. V kategorii A překonalo 6 našich žáků více jak polovinu všech 17 243 soutěžících. V kategorii B 6 žáků naší školy vypracovalo úlohy logické olympiády lépe jak 60 % všech řešitelů, zapojilo se jich 25 736.  Výtečného výsledku dosáhl žák 9.B Jan Troják, který v kategorii B postoupil mezi 40 nejúspěšnějších soutěžících do listopadového krajského finále v Pardubicích.

 Nejlepší ve škole:

Umístění/Kategorie A B
1. Novotný Miroslav (5.B) Troják Jan (9.B)
2. Němcová Ema (5.B) Zezula Jiří (9.A)
3. Černý Richard (5.B) Ptáček Adam (8.B)

Mgr. Martin Krejčí