V rámci Recyklohraní ve škole U Kostela, na budově Kostelní náměstí, probíhal jako každoročně sběr použitých baterií.
V těchto dnech jsme obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .
Za rok 2022 se podařilo díky houževnatosti našich žáků a zapojení jejich rodin odevzdat ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 256 kg odpadních baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 192 kg kovonosných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů, a tak budou ušetřeny přírodní zdroje.
Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za nasazení, se kterým akce probíhala.
Zároveň budeme rádi, pokud budete ve sběru pokračovat.