Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h
Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h
Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h