Vážení žáci, Vážení rodiče,

oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen obědů všech kategorií strávníků o 2 Kč.

O částku se zvyšuje finanční limit potravin z důvodu nárůstu cen surovin. Osobní a provozní náklady zůstávají beze změny.

Průvodní dopis oznámení jídelny ISŠ